KVKK

Biz, Konyaaltı Belediyesi olarak siz vatandaşlarımızın kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, korumak konusundaki hassasiyetimizi ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 6698 sayılı kanun gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak yukardaki tanım kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla Konyaaltı Belediyesi tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel Verilerin Toplanmasında Yöntemler ve Hukuki Sebepler;

İlgili kanunlar başta olmak üzere Belediyelerin tabi olduğu ilgili yönetmelik ve mevzuat uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz;


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, aşağıdaki sebeplerle işlenmektedirKişisel Verilerinizin Saklanması

Yukarıda toplanma ve işlenme şartlarının izah edildiği kişisel verileriniz, Konyaaltı Belediyesi nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde “Teknik ve İdari Tedbirler Kılavuzu” yönergeleri doğrultusunda gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Konyaaltı Belediyesi, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım anlamında tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ve ilgili düzenlemeler kapsamında, kanunen sağlamakla yükümlü olduğumuz hizmetlerin ifası ve kayıt altına alınması amaçlı, ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Ayrıca veri aktarımı gereken durumlarda, aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.Açık rıza beyanı bulunmayan durumlar


Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hükümleri doğrultusunda, kişisel verinin türüne ve işlenme sebeplerine göre kanunda ön görülen sürelerle saklanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri


Kanun çerçevesinde kişisel verileriniz hakkında;İlgili kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı aşağıdaki iletişim kanallarından biri ile, aşağıdaki linkteki başvuru formunu doldurarak, tarafımıza iletmeniz durumunda, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak başvuru taleplerini talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

Talep edilen işlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.KVKK Başvuru İletişim Kanallarımız:

KVKK’nın 13/1 maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Belediyemize iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvuru kanalları aşağıda yer almaktadır.


Diğer İletişim Kanalları

Telefon : 444 70 01 - 0 (242) 245 55 00
Whatsapp : 0 (242) 245 55 00
Telegram : 0 (532) 111 50 00
E-Posta : info@konyaalti.bel.tr